• Официальный сайт издательства "Алматыкітап баспасы"
Қазақтың киізден бұйым жасау өнері. Кошмовойлочное искусство казахов. Felt art of Kazakhs

Қазақтың киізден бұйым жасау өнері. Кошмовойлочное искусство казахов. Felt art of Kazakhs

Тоқтабаева Ш.Ж.

0 комментариев

Рекомендовано МОН РК

Артикул: ЦЦТР98772343
Год издания: 2014
Штрихкод: 9786010115590
ISBN: 978-601-01-1559-0
Количество страниц: 248
Жанр: Моя страна
Язык: Казахский, Русский, Английский
Принадлежность: Мой Казахстан
Страна: КАЗАХСТАН
Переплет: Твердый
Издательство: Алматыкiтап баспасы ТОО

4 800 Т

Поделиться:

Кітап оқырманды қазақтың халықтық сәндік-қолданбалы өнерінің жетекші түрі – киізден бұйым жасау қолөнерімен
таныстырады. Автор көпжылдық зерттеуіне сүйене отырып, бұл ғылыми-көпшілік еңбегінде қазақтың киізден бұйым
жасау қолөнерінің бастауына, даму тарихына, өзіне тән ерекшеліктеріне, өрнектер символикасына талдау жасайды.
Альбом Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейінің қорындағы жинақтама үлгілерімен және қазіргі заманғы
шеберлер бұйымдарымен иллюстрацияланған.
Альбом-кітап тарихшы, этнограф, мәдениеттанушы мамандармен қатар қазақ халқының шығармашылық мұрасына
қызығушылық танытатын адамдардың барлығына пайдалы болады деп ойлаймыз.


Книга познакомит читателей с традиционным кошмовойлочным ремеслом казахов – ведущим видом народного
декоративно-прикладного искусства. На основе многолетних исследований автор в научно-популярной форме ана-
лизирует истоки, историю развития, характерные особенности, орнаментальную символику казахского войлочного
искусства.
Альбом богато иллюстрирован образцами из коллекции Государственного музея искусств имени А. Кастеева и из-
делиями современных мастеров.
Книга-альбом будет интересна не только специалистам – историкам, этнографам, культурологам, искусствоведам,
но и всем, кто неравнодушен к творческому наследию казахского народа.


This book is dedicated to the promotion of the leading branch of Kazakh nation’s arts and crafts: the art of feltmaking. The
album illustrates the total diversity of the most representative and typical felt items from the fund of RK State Museum of Arts
named after A. Kasteev.
It also demonstrates felt pieces of work by modern professional applied artists. And these pieces reflect the heritage of the
ethnic traditions combined with their authors’ fantasies.
This book in the popular-scientific form presents the results of its author’s many-years research alongside with such analyses of
felt works as cultural-and-genetic, structural-and-morphological, art-and-technical, semiotic, and historically comparative ones.
In these analyses information from the theoretical data of archeology, source studies, ethnography, folklore studies, history of art,
and semiotics was used.
This book-album will become of an interest not only to specialists in the humanitarian area, but for everyone who is fascinated
with the artistic heritage of the Kazakh nation.

Возможно вас заинтересует

Комментарии

Оставить комментарий